Policy

Vad innebär GDPR? 

Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla. Dataskyddslagen ställer tuffare krav gällande hur vi på CLN Athletics AB samlar in och hanterar information om dig som kund.


Hur hanterar vi ditt personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat för ändamålet, t.ex. när du lägger en beställning online. Behandling kan även förekomma när det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns ett annat beaktansvärt skäl.

Vad har du för rättigheter som registrerad hos oss?

Du kan be om ett registerutdrag. Då tar du del av den information om dig som vi har sparat, t.ex. din mailadress, adressuppgifter (för leverans) eller telefonnummer.
Du kan begära att vi ändrar den information om dig som vi har sparat. Ett sådant önskemål kan uppstå om t.ex. uppgifterna är felaktiga.
Du kan begära att vi raderar den information om dig som vi har sparat. Ett sådant önskemål kan uppstå om t.ex. uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du ser mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål (se nedan).

Beställning/köp 

I syfte att kunna hantera din beställning och ditt köp kommer vi att behöva lagra vissa av dina personuppgifter. De innefattar: namn, personnummer (vid beställning online), kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningsinformation och köpinformation (t.ex. om varan ska levereras till en annan adress). 

Lagringsperioden för ovan nämnda personuppgifter sträcker sig till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och därefter endast i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Kundservice 

I syfte att kunna erbjuda dig kundservice kommer vi att behöva lagra vissa av dina personuppgifter. De innefattar: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer), din korrespondens och uppgifter i ärendet (t.ex. fel/klagomål). 

Lagringsperioden för ovan nämnda personuppgifter sträcker sig till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Tävlingar och/eller event 

I syfte att kunna genomföra och hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event kommer vi att behöva lagra vissa av dina personuppgifter. De innefattar: namn, personnummer eller ålder, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer), uppgifter lämnade i tävlingsbidraget eller uppgifter lämnade i utvärdering av event. 

Lagringsperioden för ovan nämnda personuppgifter sträcker sig till dess att tävlingen och/eller eventet har avslutats.

Förmåner och erbjudanden 

I syfte att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden kommer vi att behöva lagra vissa av dina personuppgifter. De innefattar: namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer). 

Lagringsperioden för ovan nämnda personuppgifter fortlöper, såvida du inte ber oss att ta bort dina uppgifter.

Anpassad upplevelse 

I syfte att kunna leverera en mer personligt anpassad upplevelse av CLN Athletics och våra produkter, kommer vi att behöva lagra vissa av dina personuppgifter. De innefattar exempelvis: namn, ålder, kön, bostadsort, klick- och besökshistorik etc. 

Lagringsperioden för ovan nämnda personuppgifter fortlöper, såvida du inte ber oss att ta bort dina uppgifter.

För mer information 

Vid eventuella ändringar i dessa villkor publiceras alltid den senaste versionen på denna sida. Läs därför gärna våra villkor fler än en gång, då de kan komma att uppdateras fortlöpande.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Vid önskan om ändringar eller radering av personuppgifter, kommer vi att återkomma till dig med svar och plan på åtgärd inom kort.

Kontakta oss:

Post
CLN Athletics AB
Vevgatan 13
504 64 Borås

Mail
info@clnathletics.com